esmaspäev, 28. veebruar 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr.4

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 4

Metoodika ruum                                                                                                     28.02.2022

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: Helle Urve majandusjuhataja ja lastevanemate esindaja

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate tagasiside küsimustiku kokkuvõte. Järeldused ja parendusettepanekud.

 

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate tagasiside küsimustiku kokkuvõte. Järeldused ja parendusettepanekud.

 

K. Pari: Teen kokkuvõte küsitlusest. Lastevanematest oli vastajaid 9 . Selle protsendiga ei saa rahul olla. Vanemad, kelle laps esimest aastat lasteaias,  pole meie tegemistega ilmselt kursiski. Kaks vanemat vastasid enamasti, et ei tea. Laste käest samuti raske infot saada, sest tegu on kolmeaastastega. Lapsevanemad majja sisse ei pääse ja ise infot ei otsi või ei leia. Teavad, et osaleme projektis ja see on meie üks prioriteet.

M. Alamets: Lastevanemate koosolekul tutvustasime vanematele rohelise kooli programmi.

K. Pari: Vanemad ei oska infot otsida. Rohelises blogis on kõik tegemised olemas. Üks vanem oli kodus toimuva kohta samuti vastanud, et ei tea.

Toimus arutelu olukorra parandamise üle.

L. Rau: Koduleht on uuendamisel, saame info nähtavamale kohale panna.

Toimus arutelu, mida teemade all veel ette võtta.

T. Haabma: Praegused marjapõõsad on kehvas seisus. Kasvavad vähe. Kas oleks mõeldav neid juurde istutada?

K. Pari: Üks ettepanek on, et võiks olla rühmas lill, mille eest lapsed ise saaksid hoolitseda.

Toimus arutelu, milline lill valida.

K. Pari pakub välja aaloe lille. Saab kevadel kodust lille paljundada ja lasteaed tuua.

Toimus arutelu, milliseid teisi maid järgmisena lastele tutvustada.

T. Haabma: Valida mõni kaugem ja eksootilisem riik.

M. Alamets: Valime Aafrika, siis ka nahavärvuse erinevust märgata.

Toimus arutelu transpordi teema üle. Probleemiks parklas lastele järgi tulles auto mootori tööle jätmine. See olukord ei muutu kuidagi paremaks.

M. Alamets: Oleneb, mis kell keegi vanematest liigub ja autosid näeb.


 OTSUSED:

1.     Kodulehel Rohelise Kooli logo nähtavamaks ja info teha kergemini kättesaadavamaks

2.     Lastevanemate koosolekul tutvustada põhjalikumalt meie rohelise kooli tegemisi

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.