teisipäev, 28. aprill 2020

Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 8


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 8

Metoodika ruum                                                                                                    28.04.2020


Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kristina Meriloo lapsevanem, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -


Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.      Rohelise lipu taotlusvormi täiendamine ja kooskõlastamine


OTSUSED:

1.1. Täiendada ettepanekutest lähtuvalt Rohelise lipu taotlusvormi

1.2. Kooskõlastada Rohelise lipu taotlusvorm


K. Pari                                                                                                                       L. Rau
Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija


Keskkonnaülevaatuse lühikirjeldus ja küsimused


Sisehindamise aluseks oli Rohelise Kooli programmi soovituslik keskkonnaülevaatuse küsimustik töötajatele ja lastele. Hindamisega alustasime oktoobrikuu algusest.  Vaatlesime järgmisi valdkondi: elurikkus, loodus, õueala, kliimamuutused, energia kasutamine, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, meri ja rannik, prügi ja jäätmed, transport ning vesi. Tulemusena leidsime, et lahendamist vajavad prügi teadlikum sorteerimine, energia ja vee säästlikum tarbimine ja keskkonnasõbraliku olmekeemia kasutamine. Novembrikuus viis Balti Keskkonnafoorum läbi välishindamise ja koostas kokkuvõtte. Sise- ja välishindamise kokkuvõtte põhjal koostas meie keskkonnatöörühm tegevuskava järgmiseks kolmeks aastaks. Olulisemad näited eesootavatest muudatustest on veeautomaadist loobumine, kompostikasti ja vihmavee mahuti soetamine, prügi liigiti sorteerimine ning vee ja energia tarbimise vähendamine.


https://drive.google.com/file/d/1GNc8ijXojMRY-_S119x6-WFaKvZze51F/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R8i9R87Z_-3vZgVg6zX-kMIyitYRdvcV/view?usp=sharing

teisipäev, 3. märts 2020

Luuletuste lugemise päev

4.märtsil toimus lasteaias traditsiooniline luuletuste lugemise päev. Teemaks olid aastaajad. Lapsed pidi kodudes koos vanema abiga luuletused selgeks õppima.


neljapäev, 27. veebruar 2020

kolmapäev, 26. veebruar 2020

Vastlapäeva tähistamine

Kuna väljas ei olnud lumekübetki, siis korraldas meie liikumisõpetaja Annely lastele "kelgusõitu" ja teisi vastlapäeva mänge lasteaia saalis.


reede, 21. veebruar 2020

Eesti Vabariigi 102.aastapäeva tähistamine

Hommik algas lasteaia saalis pidulikult hümni laulmise ja väike esinemisega. Seejärel sõitsime lastega Kohilasse, et liituda Kohila valla lasteaedade ühisrongkäiguga. Pärast Kohila valla esindajate sõnavõtte ja väikest esinemist, sõitsime tagasi oma lasteaeda, et jätkata päeva piduliku lõunasöögiga.
reede, 14. veebruar 2020

Sõbrapäev koos Linnupoja päevahoiu lastega

Traditsiooniliselt tähistasime koos lähedal asuva lasteasutuse - Linnupoja päevahoiuga ühiselt Sõbrapäeva. Seekord oli meie kord neid võõrustada. Lapsed said esineda, ühiselt mänge mängida. Pärast sõime ühiselt tervislikke suupisteid ning jagasime vastastikku kingitusi.


teisipäev, 11. veebruar 2020

Sooja kampsuni päev

Esmakorsdelt pidasime oma lasteaias sooja kampsuni päeva. Ruumides vähendasime natukene temperatuuri. Selgus, et paljudele lastevanematele oli väljakutseks oma lapsele kampsuni leidmine.neljapäev, 6. veebruar 2020

Keskkonnatöörühma protokoll nr 7
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 7

Metoodika ruum                                                                                                      06.02.2020Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kristina Meriloo lapsevanem, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.      Rohelise kooli tegevuskava 2020-2022 kooskõlastamine
2. Lasteaia keskkonnapõhimõtete kooskõlastamine

3. Päevakorral olevad küsimused

OTSUSED:

1.1. Kooskõlastada Rohelise kooli tegevuskava 2020-2022
2.1. Kooskõlastada lasteaia keskkonnapõhimõtted

3.1. Informatsioon teadmiseks võtta

K. Pari                                                                                                                       L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija


Keskkonnapõhimõtted lasteaias


Keskkonnapõhimõtted:


·        Tekitame huvi ja õpetame väärtustama ümbritsevat keskkonda läbi vahetu kogemise;


·        Rakendame õuesõppe võimalusi;


·        Laiendame lasteaia õueala liigirikkust; 


·        Lähtume oma tegemistes tervislikest eluviisidest;


·        Vähendame lasteaia ökoloogilist jalajälge (kasutame loodussõbralikke tooteid, sorteerime prügi, tarbime nutikalt, säästame ja taaskasutame);


·        Analüüsime, hindame ja vajadusel parendame tegevusi;


·        Tutvustame lasteaia Rohelise kooli tegemisi lastevanematele ja avalikkusele.

kolmapäev, 5. veebruar 2020

Evakuatsiooniõppus lastega

Kuna tähtis on kõigi turvalisus ja oskus käituda kriisiolukorras, siis viisime koos lastega  läbi korralise evakuatsiooniõppuse. 

neljapäev, 16. jaanuar 2020

Keskkonna töörühma protokoll nr 6


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 6

Metoodika ruum                                                                                                      16.01.2020Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: Kristina Meriloo lapsevanemÜhel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.      Tegevuskava läbiarutamine ja koostamine (meri ja rannik, transport, vesi, globaalne kodakondsus, kliimamuutused, energia, toit ja kooliõu).

2.      Päevakorral olevad küsimused

OTSUSED:

1.1. Vormistada II etapina tegevuskava teemade (meri ja rannik, transport, vesi, globaalne kodakondsus, kliimamuutused, energia, toit ja kooliõu) kohta. Vastutab K. Pari. Tähtaeg 05.02.2020

1.2. Informatsioon teadmiseks võtta

K. Pari                                                                                                                       L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija


Rohelise töörühma koosolek

Tutvustasime Balti Keskkonnafoorumi ülevaadet. Jätkasime tegevuskava koostamist

kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Balti Keskkonnafoorumi koolitus

Saime tagasisidet valla lasteaedade keskkonnaülevaatuse kohta ja koolitust plastiku ning olmekeemia kohta


http://thinkbefore.eu/ tarbija/