Reede, 6. mai 2022

"Teeme ära" Linnupesa moodi

 Sel korral tegime kevadise koristuse Sutlema - Hageri  kergliiklustee ääres. Korjasime kokku prügi, mida lapsed teeääres märkasid. Lapsed olid väga agarad. Lasteaiahoovis vaatasime üle mida korjasime, sorteerisime prügi ja viskasime õigesse konteinerisse. Lisaks vaatlesime kevadist loodust, kohtasime putukaid, liblikaid ja ühte vilgast sisalikku.

Teisipäev, 3. mai 2022

Talgupäev lastevanematega

 Hoolekogu eestvedamisel toimus talgupäev koos lastevanematega. Laste liikumisraja loomise ideelahendus tuli tervisemeeskonnalt, Teostamisel oli suur osa lastevanematel. Lasteaiapere omaltpoolt pakkus talgusuppi, jooki ja kooki. Suur-suur aitäh kõigile osalejatele.Raplamaa TEL rongkäik ja spordipäev

 Üle mitme aasta toimus maakonna tervise üritus lasteaia koolieelikutele. Koguneti Kohila keskväljakule, rongkäik viis vallamaja eest läbi staadionile. Iga lasteaed oli endale valinud teema ja valmistanud plakatid. Lapsed said läbida erinevad võistlusalad, mida viisid läbi lasteaedade liikumisõpetajad. Iga osalenud laps sai diplomi ja pisut keha kinnitada kaasavõetud puuviljadega. Üritus lõppes pendelteatejooksuga ja lõputantsuga.

Reede, 29. aprill 2022

Volbripäev

 Peanõiad ootasid väikeseid nõidu hommikul lasteaiaõuel. Toimusid nõiakatsed, mängud. Maitsti nõiajooki ja sööki. Päev meeldis lastele väga!


Neljapäev, 21. aprill 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr.6

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 6

Metoodika ruum                                                                                                     21.04.2022

 

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Lea Rau

Võtsid osa: Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor, Helle Urve majandusjuhataja, Lea Rau õppealajuhataja ja töörühma juht


Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise Kooli taotluse läbivaatamine ja korrigeerimine

 

 

1.Rohelise Kooli taotluse läbivaatamine ja korrigeerimine

1.

 OTSUSED:

Taotlus saata edasi Rohelise Kooli programmi koordinaatorile.

 

 K. Pari                                                                                                                      K.Pari

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija 

Teisipäev, 19. aprill 2022

Matk "Kuhu voolab ojake?"

 19. aprill viis matkatee lapsed ojakese äärde. Laste teekond kulges mööda ojasängi. Lõpuks jõuti välja Sutlema mõisapargi tiigi juurde. Põnev oli vaadelda kobraste tegevuste jälgi ja uurida konna eluolu kevadel. 

Iga vesi jõuab ükskord jõkke

Ta selleks ületab kõik tõkked

Kuid varsti ojja tahab tagasi

Ta oma koju tahab tagasi
J.Tätte 


Esmaspäev, 18. aprill 2022

Südamenädal 18.-22. aprill

 Terve nädal toimus põnevaid tegemisi, mis oli seotud tervise tugevdamise ja hoidmisega.

  • Ühised võimlemise hommikud saalis

  • Jalgrattapäev - lastel olid kaasas rattad ja korrati üle ohutus- ja liiklusreeglid. Tore oli sõita ratastega kergliiklusteel.
  • Laste unistuste menüü - lapsed koostasid kodus vanemate abiga ühe päeva menüü, mille nad tõid lasteaeda ja tutvustasid oma rühmakaaslastele.

  • Lapsed valmistasid maitsevett, voolisid südant ja joonistasid pilte võimlemisest.

  • Südamejooks mõisapargis ja lõbusad tantsud ning kogutud sammud.


Neljapäev, 14. aprill 2022

Õuesõppepäev

 Õuesõppepäev oli ühendatud saabuva munadepühaga. Lastega tegutses õues Pühadejänku. Lapsed pidid otsima värvilisi lilleõisi, millele oli kirjutatud ülesanded lastele (munajooks, täpsusvisked). Hommikul sibulakoortesse pakitud munad harutati koos lahti ja lisati erinevaid kaunitusi. Iga laps sai koju kaasa kaunistatud muna ja ei puudunud ka šokolaadimunad.
Teisipäev, 12. aprill 2022

Esmaabi koolitus lastele

 Meie tähistasime rahvusvahelist tervisepäeva hiljem st 12. aprillil. Lasteaias oli külas meditsiiniõde, kes õpetas lastele esmaabi andma, haavu siduma, abivajajat külili keerama, millal helistada  numbrile 112 jms. Patsiendiks oli vahva lehmake Muu.

Esmaspäev, 4. aprill 2022

Kevadine ujumiskursus "Sõbraks veega"

 Sügisene ujumiskursus oli laste ja vanemate arvates väga hea ja vajalik. Seega otsustasime jätkata ujula külastustega kevadel. Lapsi õpetab meie oma liikumisõpetaja Annely. Pärast viiruste perioodi on tervise turgutamine väga vajalik. Lapsed on muutunud vees julgeks ja osavaks.
Esmaspäev, 28. märts 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr.5

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 5

Metoodika ruum                                                                                                     28.03.2022

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja ja lastevanemate esindaja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Töötajate keskkonnaülevaatuse küsimustiku tulemuste analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine.

2.     Laste keskkonnaülevaatuse küsimustiku tulemuste ülevaatamine.

 

1.     Töötajate keskkonnaülevaatuse küsimustiku tulemuste analüüsimine ja kokkuvõtete tegemine

K. Pari ettepanek on vaadata koos töötajate küsimustik.

Vastajaid oli 6 töötajat. Võrreldes tulemusi varasemate aastate omadega, võib näha positiivseid muudatusi hinnangute andmisel kõikides valdkondades. 

Info, teavitamise ja kaasamise valdkonnas on murekohaks vanemate huvi osaleda keskkonnatöörühmas.

M.Alamets avaldab arvamust, et pikk koroonaperiood on mõjutanud seda, võimalused koostööks vanematega on väiksemad.

T.Haabma hinnangul on Elurikkuse, looduse ja õuelala valdkonnas on aasta jooksul toimunud mitmeid positiivseid muutusi: aasta tagasi maikuus külvati lastega lasteaia niitmata alale kingituseks saadud niidutaimede seemned; õuepaviljoni juurde paigaldati kompostikast; lasteaial on olemas vihmaveemahuti laste peenarde ja lillede kastmiseks. Ettepanek on suurendada peenraala, et lastel oleks võimalik vabamalt aiatöid teha.

T.Haabma tegi ettepaneku, et energia ressursikulu tabel võiks olla töötajate jaoks kättesaadavamal kohal. Selle järgi on hea tutvustada suurematele lastele energia säästmise tähtsust.

M.Alamets Globaalse kodakondsuse teema käsitlemine on olnud põnev ja hariv mitte ainult lastele vaid ka maja töötajatele ( erinevate rahvast kultuuri ja riiki tutvustavad päevad jm). Ettepanek on jätkata selle teema käsitlemisega järgmisel aastal.

T.Haabma näeb Tervise ja heaolu valdkonnas probleemiks laste kätepesu. Sellest räägitakse tihti, eriti haiguspuhangute ajal. Kuid nii kui vahepeal tähelepanu korralikule pesemisele ei pööra, hakkavad lapsed kiirustades ja lohakamalt käsi pesema.

L.Rau meenutab Mere ja ranniku teema käsitlemisel, üks tore võimalus oli  lastega Kloogaranna äärde seda teemat käsitlema minna. Kevadel jõuame sõita lastega veel Keila jõe äärde.

OTSUSED:

1.1.  Küsimustikus välja toodud ettepanekuid arendustegevuseks käsitleda uue õppeaasta esimesel keskkonnatöörühma koosolekul ja vaadata, mida nendest ettepanekustest saab lisada õppeaasta tegevuskavasse

 

2.     Laste tagasiside küsimustiku tulemuste ülevaatamine

T.Haabma, kes sel õppeaastal viis läbi küsitluse koolieelikutega, tegi ettepaneku uuel õppeaastal vaadata kindlasti läbi küsimused lastele ning vajadusel muuta nende sõnastus lastele paremini arusaadavamaks. Üldjoontes oskasid lapsed paljudele küsimustele kiiresti vastused leida, kuid oli küsimusi, millest nad aru ei saanud ning vajasid täiendavat selgitamist. 

Koolieelikutest vastajaid oli 7 last.

 

OTSUSED:

2.1. Vaadata uuel õppeaastal küsimused uuesti üle.

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija 

Teisipäev, 22. märts 2022

Veepäev

 21.-25. märts toimus lasteaias värvide nädal. 22. märtsil tähistasime veepäeva koos sinise värvi päevaga. Koos lastega arutleti vee vajalikkusest ja vee olemasolust meie ümber. Räägiti ja vaadati piltidelt erinevaid kaevusid (kooguga, vändaga, pumbaga, elektripumbaga kaevud). Lapsed said teada, et tänapäeval tuleb vesi pumbajaamast, käib läbi veefiltri ja jõuab kraanidesse. Lapsed käisid õppekäigul  läbi küla voolava maa-aluse jõe äärde. Tänu lumesulamisele nägime seal voolavat vett. Lastel olid sellel päeval kaasas sinised asjad ja seljas sinist värvi riided.Esmaspäev, 21. märts 2022

Kevade tervitamine töötajate etendusega lastele

 Kevade alguse puhul tervitasid töötajad lapsi etendusega "Kevadekuulutajad". Humoorikad etendused lastele on muutunud meil traditsiooniks ja lapsed ootavad neid väga. Lapsed said teada millised muutused looduses kuulutavad kevade saabumist; karu ärkamine talveunest, konna krooksumine tiigi ääres, esimene tärkav sinilill, unelev lepatriinu, muutunud kasukavärviga jänes, rõõmsalt sumisev mesilane, soojalt paitav päike. Kevade tunnused ülesleitud, jätkati ühises tantsuringis ja alustati looduspildi maalimist rohelise värviga.

Esmaspäev, 14. märts 2022

Emakeelepäev

 Tähistasime emakeelepäeva luuletuste lugemisega üksteisele. Lapsed õppisid kodus selgeks vahvaid luuletusi, mille teemaks oli loodus. Arutlesime miks on eesti keel meile nii oluline. Lapsed oskasid nimetada eesti luuletajaid. Kõik olid julged esinejad.

Neljapäev, 3. märts 2022

Eluslooduse päev

 Esimest korda tähistasime eluslooduse päeva. Selleks, et lastele teema mõistetavamaks teha võrdlesime elus loodust ja eluta asju. Lapsed käisid õppekäigul lasteaia ümbruses, kus vaatlesid loodust ja arutlesid, kas on elus või eluta. Elavat arutelu tekitas murdunud (surnud) puu.
Teisipäev, 1. märts 2022

Vastlapäev

 1. märtsil tähistasime vastlapäeva. Tutvustasime lastele vastlakombeid, käisime suurelt mäelt kelguga alla laskmas. Sõime vastlasuppi ja maiustasime vastlakukklitegaEsmaspäev, 28. veebruar 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr.4

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 4

Metoodika ruum                                                                                                     28.02.2022

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: Helle Urve majandusjuhataja ja lastevanemate esindaja

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate tagasiside küsimustiku kokkuvõte. Järeldused ja parendusettepanekud.

 

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate tagasiside küsimustiku kokkuvõte. Järeldused ja parendusettepanekud.

 

K. Pari: Teen kokkuvõte küsitlusest. Lastevanematest oli vastajaid 9 . Selle protsendiga ei saa rahul olla. Vanemad, kelle laps esimest aastat lasteaias,  pole meie tegemistega ilmselt kursiski. Kaks vanemat vastasid enamasti, et ei tea. Laste käest samuti raske infot saada, sest tegu on kolmeaastastega. Lapsevanemad majja sisse ei pääse ja ise infot ei otsi või ei leia. Teavad, et osaleme projektis ja see on meie üks prioriteet.

M. Alamets: Lastevanemate koosolekul tutvustasime vanematele rohelise kooli programmi.

K. Pari: Vanemad ei oska infot otsida. Rohelises blogis on kõik tegemised olemas. Üks vanem oli kodus toimuva kohta samuti vastanud, et ei tea.

Toimus arutelu olukorra parandamise üle.

L. Rau: Koduleht on uuendamisel, saame info nähtavamale kohale panna.

Toimus arutelu, mida teemade all veel ette võtta.

T. Haabma: Praegused marjapõõsad on kehvas seisus. Kasvavad vähe. Kas oleks mõeldav neid juurde istutada?

K. Pari: Üks ettepanek on, et võiks olla rühmas lill, mille eest lapsed ise saaksid hoolitseda.

Toimus arutelu, milline lill valida.

K. Pari pakub välja aaloe lille. Saab kevadel kodust lille paljundada ja lasteaed tuua.

Toimus arutelu, milliseid teisi maid järgmisena lastele tutvustada.

T. Haabma: Valida mõni kaugem ja eksootilisem riik.

M. Alamets: Valime Aafrika, siis ka nahavärvuse erinevust märgata.

Toimus arutelu transpordi teema üle. Probleemiks parklas lastele järgi tulles auto mootori tööle jätmine. See olukord ei muutu kuidagi paremaks.

M. Alamets: Oleneb, mis kell keegi vanematest liigub ja autosid näeb.


 OTSUSED:

1.     Kodulehel Rohelise Kooli logo nähtavamaks ja info teha kergemini kättesaadavamaks

2.     Lastevanemate koosolekul tutvustada põhjalikumalt meie rohelise kooli tegemisi

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

 

Reede, 25. veebruar 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr. 3

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Metoodika ruum                                                                                                     25.02.2022

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja ja lastevanemate esindaja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate ja töötajate tagasiside küsimustiku üle vaatamine

2.     Ees ootavad sündmused

 

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate ja töötajate tagasiside küsimustiku üle vaatamine

K. Pari ettepanek on vaadata koos üle nii lastevanemate kui töötajate küsimustik.

Toimus arutelu patareide kasutamise üle. Kas on lasteaias üldse patareidega mänguasju, et see küsimus küsitlusse sisse jätta.

T. Haabma: Pole üldiselt selliseid mänguasju lasteaeda soetanud, seega võiks selle küsimuse välja jätta.

M. Alamets: Kui selliseid asju on olnud, siis need on laste poolt mänguasjade päeval kodust kaasa võetud.

Toimus arutelu kas maja ette soetada uus prügikast või mitte.

H. Urve: Kas on õues või mänguväljakul prügi maas olnud?

M. Alamets: Väga harva ja siis on kas mõnel lapsel taskust kommipaber välja pudenenud või mõnest pargitud autost tuulega lendu läinud.

T. Haabma: Lapsed on väga tähelepanelikud prügi suhtes ja tulevad alati ütlema kui midagi märkavad.

Toimus arutelu transpordi küsimuse üle, mis puudutab linnas liikumist

 

OTSUSED:

1.1. Prügikasti küsimuse jätame küsitlusse sisse. Vastajate vastuste põhjal teeme otsuse, kas soetada või mitte.

1.2. Jätame välja linnatransporti ja linnas liikumist puudutava küsimuse.

 

2.     Eesootavad sündmused

L. Rau algatab arutelu, milliseid tegevusi plaanida  ja üritusi korraldada „Meri ja rannik“ teema raames“ II poolaastal?

K. Pari ettepanek minna lastega kas loodusmuuseumi või meremuuseumi.

L. Rau ärgitab õpetajaid koos lastega uurima kalafoori ja osa võtma rohelise kooli joonistusvõistlusest

Toimus arutelu, mida kavandada 22. märtsi veepäevale.

 

OTSUSED:

2.1. Informatsioon teadmiseks võtta

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

 

 

Neljapäev, 17. veebruar 2022

Sooja kampsuni päev

 Tähistasime rahvusvahelist sooja kampsuni päeva. Keerasime lasteaia radiaatorites temperatuuri madalamaks ja riietusime soojadesse kampsunitesse. Rääkisime energia kokkuhoiust, võrdlesime erinevaid kampsuneid ja mustreid. Lapsed joonistasid teemal "muster kampsunile". Sajajalgsete rühma lapsed läksid õppekäigule oma maja katlamajja, kus said teada kuidas katlamaja töötab, millega köetakse katelt ja kuidas soe radiaatoritesse jõuab.


Kolmapäev, 16. veebruar 2022

Leedu rahvakultuuri päev

 Tähistasime lasteaias Leedu rahvuslikku päeva. Koostöös lastevanematega kujundasime näituse leedupärastest esemetest. Välja oli pandud Leedu sümboolika (lipp, vapp, rahvariided, rahvuslill, rahvuslind jms). Kuulasime üheskoos hümni, enim levinumaid väljendeid, lugesime muinasjuttu. Tantsisime Leedu rahvatantsu, mängisime mänge ja vaatasime multikat. Sellel päeval oli meil menüüs Leedu rahvustoidud.