neljapäev, 31. oktoober 2019

Tulest targem

Kohila Päästekomando rääkis lastele, kui ohtlik võib olla lahtine tuli, kuidas käituda tulekahju korral ja kuidas kutsuda abi. Seejärel mindi õue tuletõrjeautoga tutvuma.

reede, 25. oktoober 2019

Väljasõit Rakvere Rohuaia lasteaeda

Koos Kohila Sipsiku lasteaia personaliga külastasime Rohuaia lasteaeda. Direktor andis ülevaate, kuidas nad tegutsevad Rohelise Kooli programmis.reede, 18. oktoober 2019

Küüslaukude istutamine
Külalised lasteaias

Erasmus+ projekti raames tutvusid meie lasteaiaga külalised Soomest, Portugalist, Iirimaalt ja Bulgaariast. Soome lasteaia töötajatega vahetasime kogemusi tööst Rohelise Kooli programmi raames.

neljapäev, 17. oktoober 2019

esmaspäev, 14. oktoober 2019

Keskkonna töörühma protokoll nr 4

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 4
Metoodika ruum                                                                                                     14.10.2019

Juhatas: Direktor Kaire Pari
Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau
Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kristina Meriloo lapsevanem, Kaire Pari direktor ja töörühma juht
Puudus: -

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:
1.      Keskkonnavaldkonna hindamise tulemused


OTSUSED:
1.1. Alustada blogi loomise ja sissekannete tegemisega tasuta blogispot keskkonnas. Vastutavad L. Rau ja K. Pari
1.2. Tegeleda toalillede, puu- ja põõsaliikide nimekirjade koostamisega. Vastutab H. Urve
1.3. Mõelda koostöös kuhu tekitada territooriumile niitmata ala ja soetada spetsiaalsed tünnid vihmavee kogumiseks.
1.4. Täiendada lasteaia õppekava keskkonnahariduse osaga. Vastutav L. Rau. Tähtaeg 31.01.2020
K. Pari                                                                                                                      L. Rau
Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

Keskkonna töörühma koosolek

Päevakorral oli keskkonnaükevaatuse hindamise küsimustiku analüüs.

Keskkonnaviktoriin ja maastikumäng Kohila valla lasteaedadega

Korraldasime Kohila valla 5-7 aastastele laste võistkondadele keskkonnateemalise viktoriini ja maastikumängu lasteaia kõrval asuvas metsas. Võitnud meeskond vastas kõik küsimused õigesti ja viis koju rändauhinna. Kõiki meeskondi tänati tervisliku kingituse ja tänukirjaga.

reede, 11. oktoober 2019

Rabamatk Pääsküla rabas

Laupäeva hommikul läksime keskkonna töörühma ja teiste töötajatega Pääsküla rabasse matkama. Uurisime raba looduslikku kooslust, tutvusime infotahvlitega, nautisime tornist vaadet rabale ja linnale ning pidasime piknikku.


kolmapäev, 9. oktoober 2019

teisipäev, 8. oktoober 2019

Keskkonna töörühma protokoll nr 3


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3
Metoodika ruum                                                                                                     08.10.2019

Juhatas: Direktor Kaire Pari
Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau
Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kristina Meriloo lapsevanem, Kaire Pari direktor ja töörühma juht
Puudus: -

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:
1.      Keskkonnaülevaatuse laste küsimustiku läbiarutamine
2.      Rohelise Kooli tegevuste läbiviimine- rabamatk, Rakvere Rohuaia lasteaia külastus.
3.      Päevakorral olevad küsimused (keskkonnavaldkonna hindamine konsultandiga, seminaril osalemine)


OTSUSED:
1.1. Muuta laste küsimustik kergemini täidetavaks, kus kõigi nelja koolieeliku vastused on näha. Vastutab H. Urve
1.2. Lastega viib küsitluse läbi ja tabeli täidab M. Alamets. Tähtaeg 14.10
2.1. Informatsioon teadmiseks võtta.


K. Pari                                                                                                                      L. Rau
Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija


Keskkonnatöörühma koosolek

Töörühmaga arutasime laste keskkonnaalast küsimustikku ja selle läbiviimise korraldamist. Teiseks punktiks olid ees ootavad üritused ja väljasõidud.

neljapäev, 3. oktoober 2019

Kuristu mini-loomaaia külastamine

Lapsed said lähedalt vaadata lambaid, kodulinde, jäneseid ja ponisid. Loomaaia perenaine mängis lastega mänge. Iga laps sai küpsetada endale leivakakukese.
teisipäev, 1. oktoober 2019

Keskkonna töörühma koosolek nr 2


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 2
Metoodika ruum                                                                                                     01.10.2019

Juhatas: Direktor Kaire Pari
Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau
Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kristina Meriloo lapsevanem, Kaire Pari direktor ja töörühma juht
Puudus: -

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:
1.      Keskkonnaülevaatuse täiskasvanute küsimustiku läbiarutamine
2.      Rohelise Kooli tegevuste kajastamise võimalusedOTSUSED:
1.1. Töötajate küsimustik täitmiseks panna üles google.docs keskonnas. Vastutab K. Pari
1.2. Töötajate küsimustik täita hiljemalt 07.10.
1.3. Laste küsimustiku vaatame üle järgmisel koosolekul 08.10.
2.1. Selgitada välja, millises tasuta keskkonnas blogi luua. Vastutab L. Rau
2.2. Lasteaia stend kujundada nii, et sisenejatel oleks näha, et oleme Rohelise Kooli projektiga liitunud. Vastutab L. Rau


K. Pari                                                                                                                      L. Rau
Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

Keskkonnatöörühma koosolek

Tööraühmaga arutasime läbi töötajate keskkonna hindamise küsimustiku ja leppisime kokku kuidas  need läbi viia. Arutasime ka oma lasteaia Rohelise Kooli raamis toimuvate tegevuste kajastamise võimalusi.