neljapäev, 13. mai 2021

Seemnete külvamine niitmata alale

 Lasteaia niitmata ala sai täiendust. Külvasime koolieelikutega uue lapi niidutaimi. Seemnepaki saime kingituseks koos keskkonnamärgise "Roheline lipp" saamisega.teisipäev, 4. mai 2021

Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr.7

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 7

Metoodika ruum                                                                                                     04.05.2021

 

Juhatas: Direktor

Protokollis: Õppealajuhataja 

Võtsid osa: 5 liiget

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli vahearuande läbiarutamine ja arvamuse andmine.


OTSUS:

1. Kooskõlastatud vahearuanne esitada Rohelise Kooli programmi Eesti koordinaatorile.