neljapäev, 27. veebruar 2020

kolmapäev, 26. veebruar 2020

Vastlapäeva tähistamine

Kuna väljas ei olnud lumekübetki, siis korraldas meie liikumisõpetaja Annely lastele "kelgusõitu" ja teisi vastlapäeva mänge lasteaia saalis.


reede, 21. veebruar 2020

Eesti Vabariigi 102.aastapäeva tähistamine

Hommik algas lasteaia saalis pidulikult hümni laulmise ja väike esinemisega. Seejärel sõitsime lastega Kohilasse, et liituda Kohila valla lasteaedade ühisrongkäiguga. Pärast Kohila valla esindajate sõnavõtte ja väikest esinemist, sõitsime tagasi oma lasteaeda, et jätkata päeva piduliku lõunasöögiga.
reede, 14. veebruar 2020

Sõbrapäev koos Linnupoja päevahoiu lastega

Traditsiooniliselt tähistasime koos lähedal asuva lasteasutuse - Linnupoja päevahoiuga ühiselt Sõbrapäeva. Seekord oli meie kord neid võõrustada. Lapsed said esineda, ühiselt mänge mängida. Pärast sõime ühiselt tervislikke suupisteid ning jagasime vastastikku kingitusi.


teisipäev, 11. veebruar 2020

Sooja kampsuni päev

Esmakorsdelt pidasime oma lasteaias sooja kampsuni päeva. Ruumides vähendasime natukene temperatuuri. Selgus, et paljudele lastevanematele oli väljakutseks oma lapsele kampsuni leidmine.neljapäev, 6. veebruar 2020

Keskkonnatöörühma protokoll nr 7
Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 7

Metoodika ruum                                                                                                      06.02.2020Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kristina Meriloo lapsevanem, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.      Rohelise kooli tegevuskava 2020-2022 kooskõlastamine
2. Lasteaia keskkonnapõhimõtete kooskõlastamine

3. Päevakorral olevad küsimused

OTSUSED:

1.1. Kooskõlastada Rohelise kooli tegevuskava 2020-2022
2.1. Kooskõlastada lasteaia keskkonnapõhimõtted

3.1. Informatsioon teadmiseks võtta

K. Pari                                                                                                                       L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija


Keskkonnapõhimõtted lasteaias


Keskkonnapõhimõtted:


·        Tekitame huvi ja õpetame väärtustama ümbritsevat keskkonda läbi vahetu kogemise;


·        Rakendame õuesõppe võimalusi;


·        Laiendame lasteaia õueala liigirikkust; 


·        Lähtume oma tegemistes tervislikest eluviisidest;


·        Vähendame lasteaia ökoloogilist jalajälge (kasutame loodussõbralikke tooteid, sorteerime prügi, tarbime nutikalt, säästame ja taaskasutame);


·        Analüüsime, hindame ja vajadusel parendame tegevusi;


·        Tutvustame lasteaia Rohelise kooli tegemisi lastevanematele ja avalikkusele.

kolmapäev, 5. veebruar 2020

Evakuatsiooniõppus lastega

Kuna tähtis on kõigi turvalisus ja oskus käituda kriisiolukorras, siis viisime koos lastega  läbi korralise evakuatsiooniõppuse.