neljapäev, 28. november 2019

Osalemine TEL võrgustikus

Külastasime Raplamaa TE koolide ja lasteaedade liikmetega Antsla Gümnaasiumi. Tutvusime aasta tervisedendava kooli liikumist soodustava keskkonna ja tegemistega.neljapäev, 21. november 2019

Tervisemeeskonna koosolek

Vaatasime üle Terviseedenduse tegevuskava. Plaanisime üritused käesolevaks õppeaastaks.

Lasteaia 17.sünnipäev

Meie väike lasteaed sai 17 aastaseks. Lapsed meisterdasid sünnipäevalauale tervislikud puuviljavardad. Lasteaia töötajad esitasid lastele keskkonnateemalise näidendi. Lapsed panid kokku lasteaia pildiga puzzle. Seejärel laulsime ja tantsisime ning pidasime ajalehepallidega lahingut.kolmapäev, 20. november 2019

esmaspäev, 18. november 2019

Jäätmetekke vähendamise nädal

Võtsime osa üleeuroopalisest jäätmetekke vähendamise nädalast. Lapsed meisterdasid kastid, kuhu koguti kasutatud patareid. Viisime läbi temaatilisi õppetegevusi. Lasteaia töötajad esitasid lastele prügiteemalise näidendi. Nädala lõpus viisid lapsed kogutud patareid Hageri poe kogumiskonteinerisse.
neljapäev, 14. november 2019

Keskkonnatöörühma koosolek

Valmistasime ette jäätmete vähendamise nädalat. Alustasime tegevuskava koostamist.

Keskkonna töörühma protokoll nr 5


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 5
Metoodika ruum                                                                                                     14.11.2019

Juhatas: Direktor Kaire Pari
Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau
Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht
Puudus: Kristina Meriloo lapsevanem

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:
1.      Tegevuskava koostamine
2.      Päevakorral olevad küsimused


OTSUSED:
1.1. Vormistada I etapina tegevuskava kolme õppeaastaks valitud teema (elurikkus/loodus/õueala, prügi ja tervis) kohta. Vastutab K. Pari. Tähtaeg 29.12.19
2.1. Informatsioon teadmiseks võtta
K. Pari                                                                                                                      L. Rau
Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

reede, 8. november 2019

Koolitus Projektipõhine tööviis

Õpetajad Ulvi ja Siret osalesid koolitusel Tallinnas. Tutvuti projektipõhise tööviisi põhimõtetega, kuidas tegutseda lapsest lähtuvalt ning selle meetodi seosest uue õppekavaga.

neljapäev, 7. november 2019

Sportlik isadepäev

Lapsed küpsetasid hommikul kringli, õhtul peolesinesid isadele luuletuste ja lauludega ning liikumisõpetaja Anneli-Thea viis läbi sportliku tegevuse.

Tervisedendus konverents

Osalesime Rapla maakonna konverentsil "Tööl ja õnnelik?". Saime teadmisi töötajate vaimse tervise toetamisest ja töökeskkonna parendamiseks.

reede, 1. november 2019