esmaspäev, 28. veebruar 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr.4

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 4

Metoodika ruum                                                                                                     28.02.2022

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: Helle Urve majandusjuhataja ja lastevanemate esindaja

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate tagasiside küsimustiku kokkuvõte. Järeldused ja parendusettepanekud.

 

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate tagasiside küsimustiku kokkuvõte. Järeldused ja parendusettepanekud.

 

K. Pari: Teen kokkuvõte küsitlusest. Lastevanematest oli vastajaid 9 . Selle protsendiga ei saa rahul olla. Vanemad, kelle laps esimest aastat lasteaias,  pole meie tegemistega ilmselt kursiski. Kaks vanemat vastasid enamasti, et ei tea. Laste käest samuti raske infot saada, sest tegu on kolmeaastastega. Lapsevanemad majja sisse ei pääse ja ise infot ei otsi või ei leia. Teavad, et osaleme projektis ja see on meie üks prioriteet.

M. Alamets: Lastevanemate koosolekul tutvustasime vanematele rohelise kooli programmi.

K. Pari: Vanemad ei oska infot otsida. Rohelises blogis on kõik tegemised olemas. Üks vanem oli kodus toimuva kohta samuti vastanud, et ei tea.

Toimus arutelu olukorra parandamise üle.

L. Rau: Koduleht on uuendamisel, saame info nähtavamale kohale panna.

Toimus arutelu, mida teemade all veel ette võtta.

T. Haabma: Praegused marjapõõsad on kehvas seisus. Kasvavad vähe. Kas oleks mõeldav neid juurde istutada?

K. Pari: Üks ettepanek on, et võiks olla rühmas lill, mille eest lapsed ise saaksid hoolitseda.

Toimus arutelu, milline lill valida.

K. Pari pakub välja aaloe lille. Saab kevadel kodust lille paljundada ja lasteaed tuua.

Toimus arutelu, milliseid teisi maid järgmisena lastele tutvustada.

T. Haabma: Valida mõni kaugem ja eksootilisem riik.

M. Alamets: Valime Aafrika, siis ka nahavärvuse erinevust märgata.

Toimus arutelu transpordi teema üle. Probleemiks parklas lastele järgi tulles auto mootori tööle jätmine. See olukord ei muutu kuidagi paremaks.

M. Alamets: Oleneb, mis kell keegi vanematest liigub ja autosid näeb.


 OTSUSED:

1.     Kodulehel Rohelise Kooli logo nähtavamaks ja info teha kergemini kättesaadavamaks

2.     Lastevanemate koosolekul tutvustada põhjalikumalt meie rohelise kooli tegemisi

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

 

reede, 25. veebruar 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr. 3

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Metoodika ruum                                                                                                     25.02.2022

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja ja lastevanemate esindaja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate ja töötajate tagasiside küsimustiku üle vaatamine

2.     Ees ootavad sündmused

 

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate ja töötajate tagasiside küsimustiku üle vaatamine

K. Pari ettepanek on vaadata koos üle nii lastevanemate kui töötajate küsimustik.

Toimus arutelu patareide kasutamise üle. Kas on lasteaias üldse patareidega mänguasju, et see küsimus küsitlusse sisse jätta.

T. Haabma: Pole üldiselt selliseid mänguasju lasteaeda soetanud, seega võiks selle küsimuse välja jätta.

M. Alamets: Kui selliseid asju on olnud, siis need on laste poolt mänguasjade päeval kodust kaasa võetud.

Toimus arutelu kas maja ette soetada uus prügikast või mitte.

H. Urve: Kas on õues või mänguväljakul prügi maas olnud?

M. Alamets: Väga harva ja siis on kas mõnel lapsel taskust kommipaber välja pudenenud või mõnest pargitud autost tuulega lendu läinud.

T. Haabma: Lapsed on väga tähelepanelikud prügi suhtes ja tulevad alati ütlema kui midagi märkavad.

Toimus arutelu transpordi küsimuse üle, mis puudutab linnas liikumist

 

OTSUSED:

1.1. Prügikasti küsimuse jätame küsitlusse sisse. Vastajate vastuste põhjal teeme otsuse, kas soetada või mitte.

1.2. Jätame välja linnatransporti ja linnas liikumist puudutava küsimuse.

 

2.     Eesootavad sündmused

L. Rau algatab arutelu, milliseid tegevusi plaanida  ja üritusi korraldada „Meri ja rannik“ teema raames“ II poolaastal?

K. Pari ettepanek minna lastega kas loodusmuuseumi või meremuuseumi.

L. Rau ärgitab õpetajaid koos lastega uurima kalafoori ja osa võtma rohelise kooli joonistusvõistlusest

Toimus arutelu, mida kavandada 22. märtsi veepäevale.

 

OTSUSED:

2.1. Informatsioon teadmiseks võtta

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

 

 

neljapäev, 17. veebruar 2022

Sooja kampsuni päev

 Tähistasime rahvusvahelist sooja kampsuni päeva. Keerasime lasteaia radiaatorites temperatuuri madalamaks ja riietusime soojadesse kampsunitesse. Rääkisime energia kokkuhoiust, võrdlesime erinevaid kampsuneid ja mustreid. Lapsed joonistasid teemal "muster kampsunile". Sajajalgsete rühma lapsed läksid õppekäigule oma maja katlamajja, kus said teada kuidas katlamaja töötab, millega köetakse katelt ja kuidas soe radiaatoritesse jõuab.


kolmapäev, 16. veebruar 2022

Leedu rahvakultuuri päev

 Tähistasime lasteaias Leedu rahvuslikku päeva. Koostöös lastevanematega kujundasime näituse leedupärastest esemetest. Välja oli pandud Leedu sümboolika (lipp, vapp, rahvariided, rahvuslill, rahvuslind jms). Kuulasime üheskoos hümni, enim levinumaid väljendeid, lugesime muinasjuttu. Tantsisime Leedu rahvatantsu, mängisime mänge ja vaatasime multikat. Sellel päeval oli meil menüüs Leedu rahvustoidud. 


teisipäev, 1. veebruar 2022

Loomade karneval

 Hiina kalendri järgi algas musta veetiigri aasta. Korraldasime lastele loomade karnevali. Lapsed olid vahvates looma kostüümides. Tegime joogat, mängisime ja tantsisime ning meisterdasime üheskoos.