reede, 25. veebruar 2022

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr. 3

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 3

Metoodika ruum                                                                                                     25.02.2022

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja ja lastevanemate esindaja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate ja töötajate tagasiside küsimustiku üle vaatamine

2.     Ees ootavad sündmused

 

1.     Rohelise kooli lasteaia lastevanemate ja töötajate tagasiside küsimustiku üle vaatamine

K. Pari ettepanek on vaadata koos üle nii lastevanemate kui töötajate küsimustik.

Toimus arutelu patareide kasutamise üle. Kas on lasteaias üldse patareidega mänguasju, et see küsimus küsitlusse sisse jätta.

T. Haabma: Pole üldiselt selliseid mänguasju lasteaeda soetanud, seega võiks selle küsimuse välja jätta.

M. Alamets: Kui selliseid asju on olnud, siis need on laste poolt mänguasjade päeval kodust kaasa võetud.

Toimus arutelu kas maja ette soetada uus prügikast või mitte.

H. Urve: Kas on õues või mänguväljakul prügi maas olnud?

M. Alamets: Väga harva ja siis on kas mõnel lapsel taskust kommipaber välja pudenenud või mõnest pargitud autost tuulega lendu läinud.

T. Haabma: Lapsed on väga tähelepanelikud prügi suhtes ja tulevad alati ütlema kui midagi märkavad.

Toimus arutelu transpordi küsimuse üle, mis puudutab linnas liikumist

 

OTSUSED:

1.1. Prügikasti küsimuse jätame küsitlusse sisse. Vastajate vastuste põhjal teeme otsuse, kas soetada või mitte.

1.2. Jätame välja linnatransporti ja linnas liikumist puudutava küsimuse.

 

2.     Eesootavad sündmused

L. Rau algatab arutelu, milliseid tegevusi plaanida  ja üritusi korraldada „Meri ja rannik“ teema raames“ II poolaastal?

K. Pari ettepanek minna lastega kas loodusmuuseumi või meremuuseumi.

L. Rau ärgitab õpetajaid koos lastega uurima kalafoori ja osa võtma rohelise kooli joonistusvõistlusest

Toimus arutelu, mida kavandada 22. märtsi veepäevale.

 

OTSUSED:

2.1. Informatsioon teadmiseks võtta

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

 

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.