neljapäev, 16. jaanuar 2020

Keskkonna töörühma protokoll nr 6


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 6

Metoodika ruum                                                                                                      16.01.2020Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: Kristina Meriloo lapsevanemÜhel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.      Tegevuskava läbiarutamine ja koostamine (meri ja rannik, transport, vesi, globaalne kodakondsus, kliimamuutused, energia, toit ja kooliõu).

2.      Päevakorral olevad küsimused

OTSUSED:

1.1. Vormistada II etapina tegevuskava teemade (meri ja rannik, transport, vesi, globaalne kodakondsus, kliimamuutused, energia, toit ja kooliõu) kohta. Vastutab K. Pari. Tähtaeg 05.02.2020

1.2. Informatsioon teadmiseks võtta

K. Pari                                                                                                                       L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija


Rohelise töörühma koosolek

Tutvustasime Balti Keskkonnafoorumi ülevaadet. Jätkasime tegevuskava koostamist

kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Balti Keskkonnafoorumi koolitus

Saime tagasisidet valla lasteaedade keskkonnaülevaatuse kohta ja koolitust plastiku ning olmekeemia kohta


http://thinkbefore.eu/ tarbija/