reede, 29. oktoober 2021

Personali koolitus ja matkapäev

 Lasteaia personalile toimus koolitus päev, mille teemaks oli vaimne tervis ja võimalikud kriisi situatsioonid lasteaias. Pärastlõunal sõitsime Jalase rabasse, et tugevdada oma vaimu ja tervist, Julgemad käisid peale matkamist rabajärves ujumas.

neljapäev, 21. oktoober 2021

Planetaarium "Liiklusohutuse aabits"

 Lasteaia 19. sünnipäeva puhul oli üllatuseks lastele filmi "Liiklusohutuse aabitsa" vaatamine. Üle sai korratud kõik olulised lastega seotud liikluse ja turvalisuse reeglid. Eriliseks tegi filmi vaatamise see, et sai olla selili suure kuppeltegi sees. Film oli lastepärane ja selgelt arusaadav. Lapsed, kes algul kartsid kuplisse minekut, said sellest hirmust kiiresti üle, sest seal oli lõbus ja põnev.

esmaspäev, 18. oktoober 2021

Keskkonnatöörühma protokoll nr.1

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1

Metoodika ruum                                                                                                     18.10.2021

 

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja ja lastevanemate esindaja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht

Puudus: -

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli teemad 2021-2022

 

 

 

OTSUSED:

1.1. Kooskõlastada Rohelise Kooli teemad 2021-2022: energia, meri ja rannik, globaalne kodakondsus,

 

 

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

Päästeameti projekt "Tulest targem"

 Koostöös kohaliku päästekomandoga viidi läbi projekt "Tulest targem". Seekord toimus kogu üritus õues. Kõigepealt rääkisid päästjad erinevatest  tulega seotud ohtudest. Seejärel said lapsed uudistada päästeauto varustust ja käia ka masinas sees. Koos tegime ka ühise foto ja päästjad said kingituseks lasteaia poolt teepakikesed, mis on lasteaia enda tehtud. Päästjad lahkusid sireenide ja vilkuritega.

neljapäev, 14. oktoober 2021

Kolletamispäeva keskonnaviktoriin ja maastikumäng

 Valla lasteaedade traditsiooniline üritus toimus olukorda arvestades ainult meie lasteaia lastele ja õpetajatele. Sutlema mõisapargis ootasid Sajajalgne ja Lepatriinu. Viktoriini küsimused olid koostatud laste vanust arvestades. Teemadeks olid loodus ja keskkonnahoid. Lapsed olid nutikad vastajad ja küsimused vaheldusid lõbusa liikumisega. Üritus lõppes otsimismängu ja looduslike vahendite abil loodud kunstitöödega.
neljapäev, 7. oktoober 2021

Õppekäik päikeseenergia parki

 Õppekäigul tutvustas päikesepaneelide omanik tänapäevaseid päikesepaneele. Lapsed said väga lähedalt paneele vaadelda. Võrdluseks uutele paneelidele, tõi ta lastele vaatamiseks ka vana ja väikese paneeli. Lapsed jäid külaskäiguga rahule ja said teadmisi juurde, kuidas seda elektrit saada.

esmaspäev, 4. oktoober 2021

Energiakeskuse külastus

 Sajajalgsete rühmal oli võimalus tänu KIK-i rahastusele osaleda "Särtsutunnis", mis toimus Energiakeskuses. Lapsed said teada, miks vajavad seadmed töötamiseks elektrit ja kuidas seda saadakse. Kinnitasime teadmisi elektriga seotud ohtudest ning elektri säästmise vajadusest. Lapsed said osaleda ka erinevates katsetes.


Väljasõit Suureoja tallu/ Lammas Ruudus

Lepatriinude rühmal toimus väljasõit Suureoja tallu. Talus said lapsed vaadata ja paitada erinevaid loomi ja linde. Julgemad andsid loomadele ja lindudele süüa. Perenaine näitas erinevate lindude mune. Lisaks loomade ja lindude vaatamisele said lapsed veel mängida heinapallidel. Kõigile meeldis see koht väga.