reede, 28. oktoober 2022

Meeskonna koolituspäev

Korraldasime lasteaia meeskonnale sisekoolituspäeva. Teemaks oli "Mõtte jõud - optimeeritud mõtteviis".
Saime teada kuidas keskenduda sooritusele, saavutada eesmärke, olla tervemad ja mõjuda enesekindlamalt. Lektor oli Ülli Kukumägi.

teisipäev, 25. oktoober 2022

Ettelugemine Hageri raamatukoguhoidja Anneli Vesiallikuga

 Raamatukoguhoidja Anneli käis lasteaia rühmades lastele ettelugemas.
Tutvustasime Rohelise Kooli programmi Kohila Valla esimesel haridusseminaril


Lõik Kohila Valla ajalehest:
Kohila valla haridusasutustest pälvis Rohelise Lipu tunnustuse kõige esimesena Sutlema Lasteaed Linnupesa. Teekonda tunnustuseni, häid nõuandeid teistele sellel teel ja keskkonnateadlikkuse arengut toetavaid tegevusi lastega tutvustas direktor Kaire Pari. Loodus ja keskkonna teemad on siin lasteaias fookuses olnud algusest peale, nüüd juba 20 aastat. Rohelise Kooli programmiga liitumine oli loomulik ning igati lasteaia väärtustega kokkukõlav ja lasteaiaperele arendav protsess.

Seminaril viisime läbi töötoa "Teekond Rohelise lipu märgini".

reede, 21. oktoober 2022

Rahvusvaheline õunapäev

 Jõhvikate rühm tähistas rahvusvahelist õunapäeva - uuriti õunu ja koogi koostisaineid, küpsetati õunakooki.


Mustikate rühma lapsed tegid õunatrükis joonistusi.reede, 14. oktoober 2022

Leivale pühendatud tegevused lasteaias 03-14 oktoober

 Võileibade valmistamine Lepatriinude rühmas.


Küüslauguleivakeste tegemine Sajajalgsete rühmas.


Leivakommide küpsetamine Vaarikate rühmas.Murakate rühma leivakrõpsud.neljapäev, 13. oktoober 2022

Linnupesa laste väljasõit Kuristu talu loomaaeda

 Lapsed käisid uudistamas Kuristu talu loomi.


Linnupesa lapsed Eesti Meremuuseumis

 Lapsed võtsid osa muuseumitunnist "Elu Läänemerel". Läbi mängulise tegevuse tutvuti merenduse ajalooga. Mere ääres prooviti Läänemerd iseloomustada. Lennusadamas sees arutleti kas, keda või kuidas peab meres kaitsma. Osaleti katses, mille käigus sai selgeks Läänemeres leiduvad loomad ja objektid.teisipäev, 11. oktoober 2022

Sibullillede istutustalgud

 Metsaveere majas toimus sibullillede istutustalgud. Tegime töötajatega koostööd, et kevadel oleks midagi värvilist oodata. esmaspäev, 10. oktoober 2022

Keskkonnategevuskava 2022-2023 õa.

 

Rohelise Kooli tegevuskava 2022-2023 õ.a.

Teemad:

1.    Toit

Eesmärk: Teadlikkuse tõstmine tervislikust toidust

Tegevus

Tulemus

Vastutaja

Toiduainete päritolu tutvustamine (vili, kanad, lambad jm.)

Lapsed teavad, kuidas jõuab toit lauale

Rühmaõpetajad

Laste tervislikust toitumisest  teadlikkuse tõstmine;

Toidujäätmete mõõtmine

Toidujäätmeid tekib vähem

 

Rühmaõpetajad

Toidu kasvatamine; osalemine erinevates projektides: Näpud mulda; Räpina aiandusprojekt jm.

Laste on oma peenrad; lillede, tomatite ja maasikate kasvatamine rühmas

Rühmaõpetajad

Lastega koos toidu tegemine

Laps oskab teha endale võileiba, lihtsat salatit, piparkooke, torti, taignasegu karaskite küpsetamiseks jm.

Rühmaõpetajad

Lihavaba toitude lisamine menüüsse

Lihavaba lõunasöök nädalas

Kokad

Toiduteemaliste täiendkoolituste läbimine

Toiduteemalisi koolitusi läbisid nii kokad kui õpetajad

Juhtkond

2.    Transport

Eesmärk: Vähendada transpordi mõju keskkonnale

Tegevus

Tulemus

Vastutaja

Töötajate sõiduauto ühiskasutamine koolitustele ja väljasõitudele

Transpordi kulude kokkuhoid ja keskkonna säästmine

Personal

Laste ja õpetajate elukohtade kauguse ja lasteaeda tulemise kaardistamine

On kaardistatud liikumine kodu ja lasteaia vahel

Rühmaõpetajad

Aktiivsete liikumisnädalate korraldamine ja kaardistamine (lapsed ja töötajad)

Paraneb tervislik eluviis

Liikumisõpetaja, rühmaõpetajad

Lapsevanemate teavitamine õuealal parkimise korraldusest

Paraneb parkimiskord

Rühmaõpetajad

Transpordivahendite tundmaõppimine ja meisterdamine

Lapsed õpivad tundma erinevaid liiklusvahendeid; näitus isemeisterdatud taaskasutatud materjalidega tehtud liiklusvahenditest

Rühmaõpetajad

Liiklusteemaliste õppevahendite soetamine;

Laitse Rallypargi ja Meremuuseumi külastamine

Lapsed tunnevad liiklusmärke ja -reegleid ning erinevaid sõidukeid

 

Rühmaõpetajad

Möödasõitvate autode, liikumisvahendite kaardistamine, vaatlused ja õppekäigud

Lapse tunnevad erinevaid transpordivahendeid; teavad, kui suur liiklustihedus on sõiduteel

Rühmaõpetajad

Projekt „Helkuriaed“

Liiklusohutuse tagamine pimedal ajal

Rühmaõpetajad; keskkonnatöörühm

3.    Vesi

Eesmärk: Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine, vee säästlik tarbimine

Tegevus

Tulemus

Vastutaja

Kraanivee säästliku kasutamine

 Ülevaade kraanivee kasutamisest

Majandusjuhataja

Vihmavee kogumine ja kasutamine kastmiseks

Oleme säästnud joogivett ja kastnud vihmaveega

Majandusjuhataja

Veekulu vaatlemine ja võrdlemine

Ülevaade veekulust

Rühmaõpetajad

Veeteema põhjalikum käsitlemine õppetegevuses

 

Laste teadlikkus on tõusnud

Rühmaõpetajad

Veeohutus, lastele „Veega sõbraks“ programm

Lapsed ei karda vett, teavad, kuidas vees ohutult käituda

Rühmaõpetajad; liikumisõpetaja

Katsed veega

Lapsed tutvusid vee erinevate olekutega

Rühmaõpetajad

Keskkonnaviktoriin ja maastikumäng

 10. oktoobril toimus kolmandat korda Sutlema-Aespa lasteaia Linnupesa maja korraldatav keskkonnaviktoriin ja maastikumäng. Osa võtsid kõik neli Kohila valla munitsipaallasteaeda, esindajateks viieliikmelised koolieelikute grupid. Saabujaid tervitas rõõmsameelne Metsamoor, kes näitas tulijatele Linnupesa maja sügisandide ja meisterduste väljapanekut ning suunas seejärel külalised Linnupesa lasteaia mängualale. Et Metsaveere maja Mustikate rühma lapsed olid Linnupesa maja territooriumil esmakordselt, siis avastamist ja hullamist oli küllaga. Alustuseks saime näha lühikest keskkonnateemalist etendust, milles Sajajalgne, Lepatriinu ja Metsamoor avaldasid kahetsust, et inimesed prügi metsa jätavad ning arutlesid, kuidas oleks õige käituda. Pärast etendust suundusid lapsed sügiseselt kaunistatud õuesõppe paviljoni ning algas keskkonnaviktoriin, kus lapsed said vastuseid nuputada ja esitada etteantud piltide abil. Lasteaiaõpetajadki said oma teadmised samal ajal proovile panna, püüdes lahendada Hageri kihelkonnateemalist ristsõna. Vaimse pingutuse järel said nii lapsed kui täiskasvanud kosutust soojast teest ja maitsvast õunakoogist. Maastikumängu jaoks oli loodud mängualus bingo põhimõttel – lapsed otsisid foto abil õige koha üles ning võtsid punkti läbimise kinnituseks sealt kaasa värvilise legoklotsi. Peale maastikumängu ootasid kingitused – helkur igale osalejale, tänukiri meeskonnale ning pakike Linnupesa maja piparmünditeed. Sel aastal viisid rändauhinna koju kõik küsimused õigesti vastanud Männi lasteaia lapsed. Soovijaid said enne oma lasteaeda tagasipöördumist nosida veel õuna ning oligi see tore üritus selleks korraks läbi saanud. Täname võõrustajaid vahvate mängude eest ning jääme ootama uusi kohtumisi! 

Metsaveere õpetaja Annely Erm 


reede, 7. oktoober 2022

neljapäev, 6. oktoober 2022

Protokoll nr 1 2022-2023 õa

 

Sutlema-Aespa Lasteaed

 

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 1                                                   06.10.2022

                                                                            

 

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau

Osalesid: Helle Urve (majandusjuhataja), Monika Alamets (õpetaja), Tiina Haabma (õpetaja), Elyna Heinmäe (haridustehnoloog).

Puudusid: Kristine Kanne (haige), Annely Erm (täiendkoolitusel).

 

 

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise kooli keskkonna töörühma koosseisu muutmine, protokollija valimine.

2.     Tegevuskava ülevaatamine.

3.     Keskkonnateemalised tegevused ja üritused lasteaias.

 

 

1.     Rohelise kooli keskkonna töörühma koosseisu muutmine, protokollija valimine.

Töörühma juht teavitab koosolekust osavõtjaid keskkonna töörühma koosseisu muudatusest seoses lasteaia laienemisega. Lisandus Metsaveere maja 4 rühmaga. Töörühmas osalevad alates 01.10.2022 Metsaveere maja õpetajad ja haridustehnoloog.

Õppealajuhataja teeb ettepaneku valida töörühma koosolekute protokollija.

Toimus arutelu.

Haridustehnoloog on vabatahtlikult nõus järgnevad koosolekud ise protokollima.

OTSUS:

1.1. Informatsioon teadmiseks võtta.

1.2. Töörühma koosolekute protokollija on haridustehnoloog.

 

2.     Tegevuskava

Töörühma juht tutvustab koosolekute põhitegevusi - keskkonnaküsimustiku ülevaatamine lastele, vanemate ja töötajatele. Küsitluse läbiviimine. Haridustehnoloog saab aidata tehnilistes küsimustes.

Tegevuskava viimane aasta. Vaatame üle, sest lõpeb 2022. On üks osa lasteaia arengukvast.

Toimus arutelu Metsaveere õuetaimede kaardistamise üle.

Toimus arutelu Metsaveere maja prügi sorteerimisvõimaluste ja pakendite kogumise üle

Toimus arutelu jääkmaterjalide muretsemise ja kasutamise üle

Toimus arutelu kus Metsaveere õuealal võiks asuda niitmata ala.

 

OTSUS:

2.1. Anda Metsaveere maja õpetajatele ülesanne, milliseid vahendeid ja kuhu soovivad (kompostikast, peenrad, niitmata ala jms).

2.2. Kaasata vanemaid jäätmete kaalumisele ja kaardistamisele

2.3. Järgmine koosolek novembris. Teemaks keskkonna küsimustikud ja küsitluse läbiviimine.

 

 

3.     Keskkonnavaldkonna tegevused ja üritused lasteaias

Selle õppeaasta keskkonnateemadeks vesi, transport ja toit. Oluline märksõna on koostöö.

Toimus arutelu teemade üle.

Ettepanekud:

Vesi

·       Veeohutuse teema õppetegevustesse

·       Veega seotud transpordivahendite tutvustamine lasteaias kohapeal.

·       Laevaehitus õuealale

·       „Sõbraks veega“ projekti jätkamine kevadel. Metsaveere koolieelikute ja vanemate kaasamine

Transport

·       Transpordiga seotud muuseumide ja ettevõtete külastamine

·       Liikuda lastega võimalikult palju jala, otsida lasteaialähedasi võimalusi, et tutvuda erinevate transpordiliikidega

·       Kaardistada koos lastega, milliseid transpordivahendeid kodudes on. Tuua tutvustamiseks lasteaeda kohapeale

·       Veeteema käsitlemine koostöös kooli ja õpilastega (katsed lasteaias kohapeal õpilaste poolt).

·       Pöörata tähelepanu töötavate mootoritega autodele parklas. Heatahtlik meeldetuletus lastevanematele ja laste kujundatud sildid aiale

·       Rongiliikluse propageerimine väljasõitudeks (bussi tellimine kallis)

Toit

·       Taimse teisipäeva programmiga liitumine

·       Tasakaalus näidismenüü tellimine lasteaiale (vitamiinid, mineraalid jms)

·       Kokk tutvustab ise lastele toite ja teeb koos lastega süüa

·       Jälgime, et võimalikult vähe läheks toitu raisku

·       Jäätmete mõõtmine, kaalumine, ära kasutamine

·       Lastega olukorra kaardistamine. Võrdlev analüüs. Teadlikkuse kujundamine, põhjused.

 

OTSUS:

3.1.  Informatsioon teadmiseks võtta

 

 

K. Pari                                                                                                                      L. Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                    Protokollija

 

 

Õpetajate koolitus

 Selle aasta üks meie teemadest on Toit. Kolm meie õpetajat läbisid TAI koolituse "Lapse toitumisharjumuste kujundamine". Saadi nõuandeid ja soovitusi, kuidas lapsi suunata uusi toite proovima ja kuidas toitumist puudutav teema põimida igapäevastesse tegevustesse. Õpetajatele jagati kaasa mahukas õppematerjal.