esmaspäev, 2. detsember 2019

Jõuluootuse tähistamine lasteaias

1. advendihommik2. advendihommik
Lapsed viivad metsa loomadele süüaLapsed rändasid päkapikkudena mööda maailma


Metsas lõket tegemas ja leiba küpsetamas
neljapäev, 28. november 2019

Osalemine TEL võrgustikus

Külastasime Raplamaa TE koolide ja lasteaedade liikmetega Antsla Gümnaasiumi. Tutvusime aasta tervisedendava kooli liikumist soodustava keskkonna ja tegemistega.neljapäev, 21. november 2019

Tervisemeeskonna koosolek

Vaatasime üle Terviseedenduse tegevuskava. Plaanisime üritused käesolevaks õppeaastaks.

Lasteaia 17.sünnipäev

Meie väike lasteaed sai 17 aastaseks. Lapsed meisterdasid sünnipäevalauale tervislikud puuviljavardad. Lasteaia töötajad esitasid lastele keskkonnateemalise näidendi. Lapsed panid kokku lasteaia pildiga puzzle. Seejärel laulsime ja tantsisime ning pidasime ajalehepallidega lahingut.kolmapäev, 20. november 2019

esmaspäev, 18. november 2019

Jäätmetekke vähendamise nädal

Võtsime osa üleeuroopalisest jäätmetekke vähendamise nädalast. Lapsed meisterdasid kastid, kuhu koguti kasutatud patareid. Viisime läbi temaatilisi õppetegevusi. Lasteaia töötajad esitasid lastele prügiteemalise näidendi. Nädala lõpus viisid lapsed kogutud patareid Hageri poe kogumiskonteinerisse.
neljapäev, 14. november 2019

Keskkonnatöörühma koosolek

Valmistasime ette jäätmete vähendamise nädalat. Alustasime tegevuskava koostamist.

Keskkonna töörühma protokoll nr 5


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 5
Metoodika ruum                                                                                                     14.11.2019

Juhatas: Direktor Kaire Pari
Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau
Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor ja töörühma juht
Puudus: Kristina Meriloo lapsevanem

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:
1.      Tegevuskava koostamine
2.      Päevakorral olevad küsimused


OTSUSED:
1.1. Vormistada I etapina tegevuskava kolme õppeaastaks valitud teema (elurikkus/loodus/õueala, prügi ja tervis) kohta. Vastutab K. Pari. Tähtaeg 29.12.19
2.1. Informatsioon teadmiseks võtta
K. Pari                                                                                                                      L. Rau
Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

reede, 8. november 2019

Koolitus Projektipõhine tööviis

Õpetajad Ulvi ja Siret osalesid koolitusel Tallinnas. Tutvuti projektipõhise tööviisi põhimõtetega, kuidas tegutseda lapsest lähtuvalt ning selle meetodi seosest uue õppekavaga.

neljapäev, 7. november 2019

Sportlik isadepäev

Lapsed küpsetasid hommikul kringli, õhtul peolesinesid isadele luuletuste ja lauludega ning liikumisõpetaja Anneli-Thea viis läbi sportliku tegevuse.

Tervisedendus konverents

Osalesime Rapla maakonna konverentsil "Tööl ja õnnelik?". Saime teadmisi töötajate vaimse tervise toetamisest ja töökeskkonna parendamiseks.

reede, 1. november 2019

neljapäev, 31. oktoober 2019

Tulest targem

Kohila Päästekomando rääkis lastele, kui ohtlik võib olla lahtine tuli, kuidas käituda tulekahju korral ja kuidas kutsuda abi. Seejärel mindi õue tuletõrjeautoga tutvuma.

reede, 25. oktoober 2019

Väljasõit Rakvere Rohuaia lasteaeda

Koos Kohila Sipsiku lasteaia personaliga külastasime Rohuaia lasteaeda. Direktor andis ülevaate, kuidas nad tegutsevad Rohelise Kooli programmis.reede, 18. oktoober 2019

Küüslaukude istutamine
Külalised lasteaias

Erasmus+ projekti raames tutvusid meie lasteaiaga külalised Soomest, Portugalist, Iirimaalt ja Bulgaariast. Soome lasteaia töötajatega vahetasime kogemusi tööst Rohelise Kooli programmi raames.

neljapäev, 17. oktoober 2019

esmaspäev, 14. oktoober 2019

Keskkonna töörühma protokoll nr 4

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 4
Metoodika ruum                                                                                                     14.10.2019

Juhatas: Direktor Kaire Pari
Protokollis: Õppealajuhataja Lea Rau
Võtsid osa: Lea Rau õppealajuhataja, Helle Urve majandusjuhataja, Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kristina Meriloo lapsevanem, Kaire Pari direktor ja töörühma juht
Puudus: -

Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:
1.      Keskkonnavaldkonna hindamise tulemused


OTSUSED:
1.1. Alustada blogi loomise ja sissekannete tegemisega tasuta blogispot keskkonnas. Vastutavad L. Rau ja K. Pari
1.2. Tegeleda toalillede, puu- ja põõsaliikide nimekirjade koostamisega. Vastutab H. Urve
1.3. Mõelda koostöös kuhu tekitada territooriumile niitmata ala ja soetada spetsiaalsed tünnid vihmavee kogumiseks.
1.4. Täiendada lasteaia õppekava keskkonnahariduse osaga. Vastutav L. Rau. Tähtaeg 31.01.2020
K. Pari                                                                                                                      L. Rau
Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

Keskkonna töörühma koosolek

Päevakorral oli keskkonnaükevaatuse hindamise küsimustiku analüüs.

Keskkonnaviktoriin ja maastikumäng Kohila valla lasteaedadega

Korraldasime Kohila valla 5-7 aastastele laste võistkondadele keskkonnateemalise viktoriini ja maastikumängu lasteaia kõrval asuvas metsas. Võitnud meeskond vastas kõik küsimused õigesti ja viis koju rändauhinna. Kõiki meeskondi tänati tervisliku kingituse ja tänukirjaga.