esmaspäev, 18. september 2023

Kartulivõtt

 Käisime lastega kartuleid võtmas. Lapsed said teada, kuidas kartuleid võetakse ja mida saab neist valmistada. 


reede, 15. september 2023

Maailmakoristuspäev 2023

 Meie lasteaia töötajad koos lastega võtsid kahel päeval ette koristustalgud. 14.09 sai väikeprügist puhtaks korjatud Aespa asula kõnnitee servad ja Metsaveere maja  ümbrus. 15.09 päeval Sutlema-Hageri kergliiklustee servad ja Linnupesa maja õuealaga piirnev lähiümbrus. Lastele tutvustati, mis on väikeprügi ja kuidas seda ohutult  kokku korjata. Selgitati üle mõiste taaskasutas. Positiivne oli, et suitsukonisid korjasime seekord lastega üles varasemast vähem. Palju leidsime kommipabereid, plastiku- ja kiletükke ning klaastaarat. Kõik koos panime korjatud prügi õigesse kohta st pakendi- ja olmeprügi konteinerisse.

kolmapäev, 21. juuni 2023

Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 6 2022-2023 õa

 


Keskkonnatöörühma koosoleku protokoll nr 6

Metsaveere maja saal                                                                                                     21.06.2023

 

Juhatas: Direktor Kaire Pari

Protokollis: Lea Rau

Võtsid osa: Monika Alamets õpetaja, Tiina Haabma õpetaja, Kaire Pari direktor, Helle Urve majandusjuhataja, Lea Rau õppealajuhataja ja töörühma juht


Ühel häälel kinnitati päevakord alljärgnevalt:

1.     Rohelise Kooli vahearuande läbivaatamine, korrigeerimine, täiendamine.

 

 1.Toimus arutelu ja täiendati mõningaid valdkondi.

1.

 OTSUSED:

Lõplikult vormistatud vahearuanne saata edasi Rohelise Kooli programmi koordinaatorile.

 

 K. Pari                                                                                                                      L.Rau

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija